top of page
88143742_1590612307761422_2869191484060467200_n_edited.jpg

Price

ราคาเบื้องต้น และระยะเวลาในการทำงาน 

พื้นที่ในกรุงเทพ

ราคาเริ่มต้น

400,000 บาท

พื้นที่ต่างจังหวัด

ราคาเริ่มต้น

1,500,000 บาท

ขนาดพื้นที่บ้าน / คอนโด
ค่าบริการตกแต่งรับเหมาโดยประมาณ
ระยะเวลาในการดำเนินการ โดยประมาณ (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน)
พื้นที่คอนโด ไม่เกิน 100 ตรม.
400,000 - 800,000   บาท
4 - 6 เดือน
พื้นที่บ้าน ไม่เกิน 150 ตรม.
900,000 - 1,200,000   บาท
5 - 6 เดือน
พื้นที่บ้านประมาณ 150 - 200 ตรม.
1,200,000 - 1,500,000   บาท
5 - 6 เดือน
พื้นที่บ้านประมาณ 200 - 300 ตรม.
1,500,000 - 2,500,000   บาท
5 - 7 เดือน
พื้นที่บ้านประมาณ 300 - 400 ตรม.
2,500,000 - 3,000,000   บาท
5 - 7 เดือน
bottom of page