top of page
6632_edited.jpg

About Interior

          KABISH DESIGN ดำเนินงานธุรกิจด้านออกแบบตกแต่งภายในและงานเฟอร์นิเจอร์ ทางบริษัทเป็นโรงงานผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นงานบิวท์อินเฟอร์นิเจอร์ งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว รวมถึงงานผ้าม่านและวอลเปเปอร์ ด้วยทีมงานช่างมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในสายงานด้านเฟอร์นิเจอร์เฉพาะ

ตอบโจทย์ลูกค้า

คุมงบประมาณตามที่ลูกค้าต้องการ

งานตรงตามแบบและมีเวลาที่ชัดเจน

รับประกันคุณภาพงาน 2 ปีเต็ม

Recent Projects

bottom of page